Kế hoạch hội thi xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn gắn với mô hình giao thông

Ngày ban hành:
13/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định 81/201 về thu học, miễn giảm học phí

Ngày ban hành:
29/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn cong tác kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo

Ngày ban hành:
29/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KH xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành:
24/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Một số công tác trọng tâm cấp học Mầm non

Ngày ban hành:
24/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phương hướng nhiệm vụ 2021-2022

Ngày ban hành:
24/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Văn bản số 588/GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ tại cơ sở GDMN năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
23/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn số 568/PGD về HD Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
23/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực